Zajímavosti

Kladivo na majitele dieselů – s nefunkčním DPF už na STK neprojdete!

Dobám, kdy pomocí úplatků či známostí na STK bylo možno projít s nefunkčním, poškozeným, nebo zcela odstraněným filtrem pevných částic, zdá se definitivně odzvonilo. Od 1. 1. 2018 došlo k zásadním změnám v legislativě, které zabraňují podvodům při měření emisí na STK.

Jak probíhá nové měření emisí

  • Vaše vozidlo bude vyfotografováno, a to včetně VIN a ostatních identifikačních údajů. Tento postup zaručí, že vaše vozidlo bylo skutečně zkontrolováno.
  • Pracovník STK načte chybové kódy emisní připravenosti přes diagnostickou zásuvku OBD. technik z nich zjistí vše o emisním systému vašeho vozu a stavu systémů, které emise ovlivňují.
  • Motor vozidla se vtočí z volnoběhu na maximální otáčky, přičemž sondy měří hodnoty kouřivosti, oxidu uhelnatého a dalších zdraví škodlivých látek.
  • Pokud se hodnoty měření při jednotlivých vytočení liší o více než 20 procent, systém technika nepustí dále, takže se vozidlo vytáčí na nejvyšší otáčky, dokud se hodnoty neustálí.

Dříve mohl technik hodnoty kouřivosti snížit pomalým přidáváním plynu, dnešní systém však rychlost přidávání hlídá, a pokud není dostatečně rychlé, systém je nepřijme.

Starší motory může měření poškodit. Mnohonásobné vytáčení motoru na maximální otáčky může v některých případech způsobit poškození motoru (například přeskočení rozvodů, nebo poruchu některých komponent). Pokud dojde k poškození, STK nenese žádnou odpovědnost.

Data z měření se online přenášejí do centrálního registru na Ministerstvu dopravy, kde jsou uchována pro pozdější kontrolu. Pokud by však přesto došlo k pokusu o podvod (například načtením hodnot z jiného vozu než byl vyfotografován), hrozí pracovníkovi pokuta až 50 000 a ztráta zaměstnání.

Jak se vyhnout problémům při měření emisí

Několik týdnů předtím, než vám skončí platnost STK, si s autem zajeďte do servisu, kde nechte odstranit všechny problémy, které mohou způsobovat vysokou kouřivost motoru nebo by byly důvodem k “propadnutí” u měření emisí.

Pokud je váš dieselový vůz vybaven DPF, zkontrolujte, jestli nepropouští saze. Pokud strčíte prst do koncovky výfuku a vytáhnete jej od sazí, znamená to, že váš DPF je poškozený, nebo není přítomen. V každém případě si nechte před STK váš DPF/FAP vyčistit a zkontrolovat.

Pokud vlastníte starší dieselový automobil, který není z výroby vybaven DPF, pořádně jej před měřením emisí prožeňte po dálnici, aby se z výfuku vypálilo co nejvíce karbonu.
realizace MIDEO realizace MIDEO